12:00
VÝSTAVA / EXHIBITION

Výstava / Exhibition

Výstava v rámci FAMUFESTu zahrnuje práce studentů Katedry fotografie a Centra audiovizuálních studií. Práce mladých studentů i úspěšných absolventů z minulého roku zahrnuje rozličné formy od intermediální fotografie po virtuální reality až po objektovou instalaci. Obě katedry v rámci školy fungují především jako centra intermediality a překračování hranic udávaných stereotypy žánrů. Výstavu kurátorsky připravili Erika Štěpánková a Daniel Burda. 

The FAMUFEST exhibition includes works by students of the Department of Photography and the Center for Audiovisual Studies. The work of young students and successful graduates from the past year includes various forms ranging from intermediate photography to virtual reality to object-based installation. Both departments within the school function primarily as centers of intermediality and crossing the bundaries of the stereotypes of genres. The exhibition was prepared by Erika Štěpánková and Daniel Burda.

 

Film
Festival